Upper limb / Lower limb

คุณได้อะไรบ้าง?

1) แช่น้ำร้อน & น้ำเย็น

2) Sport massage + Stretching Muscle

26348.jpg

3) ผ่อนคลาย ลดอาการปวด อาการล้าสะสมจากการทำงาน และจากการเล่นกีฬาหรืออกกำลังกายโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (ES)

ร่วมกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (US) 

บำบัดความเครียดความล้าที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดแรงตึงตัวสะสมด้วย กลิ่นบำบัด และ เสียงเพลงบำบัด ตลอดระยะเวลาเข้าโปรแกรม 2 ชม.